IML-utbildning start 2024

IML-utbildning start 2024

IML-utbildning start 2024 . International Mountain Leader (UIMLA) Introduction to IML:  genomförs 6-9 september 2024 Detta är den första av SFLOs utbildningsmoduler inom IML-utbildningen. Läs hela UIMLAs kompetensstandard här, sida 8-12. Förkunskapskrav:a. Svensk...
UIMLA Medlemskap

UIMLA Medlemskap

UIMLA Medlemskap Fullvärdig medlemsskap i UIMLA Det är med stor glädje vi kan presentera att SFLO numera är fullvärdiga medlemmar i den internationella paraplyorganisationen UIMLA, Union of International Mountain Leaders Association. Att uppnå detta medför att vi kan...
IML Sommarutbildning 2022

IML Sommarutbildning 2022

IML Sommarutbildning 2022 . International Mountain Leader (UIMLA) Anmälan till 2022 års start är stängd. För nästa kursstart: klicka här. Svenska Fjälledarorganisationen SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor...
Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte Från styrelsen… Den “nya” styrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret 22/23.Här fastslog vi bland annat att… Till vice ordförande valdes Ulf Bergman.Till kassör valdes Ulf Bergman med Sara...
Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 Årsmöte 2022 Styrelsen för SFLO välkomnar alla medlemmar till digitalt årsmöte den 30/5 kl 19.00-20.30  Inbjudan och länk går ut via epost till medlemmarna.    Svenska Fjälledarorganisationen SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i...