Om SFLO

Här kan du läsa mer om vad Svenska Fjälledarorganisationen (SFLO) är, styrelsen och våra främsta arbetsuppgifter och inriktningar.

Svenska Fjälledarorganisationen

Svenska Fjälledarorganisationen – SFLO är en medlemsorganisation för godkända fjälledare och utbildare. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.

Svenska Fjälledarorganisationen är resultatet av ett initiativ som vuxit fram med ett brett stöd från i stort sett samtliga större aktörer i Svenska fjällen. 

SFLO – en medlemsorganistion

Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls. Fjälledarnormen är en noga genomarbetad minimistandard på erfarenhet och utbildningskrav för att leda gäster i fjällen. Normen har arbetats fram under snart 15 år av de utbildningsanordnare inom fjällkunskap på uppdrag av Fjällsäkerhetsrådet och Konsumentverket. Även SBO, STF, Friluftsfrämjandet och de militära fjälledarna/guiderna har bidragit i skapandet av dagens norm.

SFLO har ambition att samla alla godkända fjälledare och utbildare under ett och samma tak för att på ett smidigt sätt upprätthålla kompetens genom frivilliga seminarier med det senaste inom området. När våra medlemmar arbetar i fjällmiljö synliggör de sin utbildningsstatus med vårt SFLO-märke på axel eller bröst.

Våra främsta uppgifter:

9
Erbjuda godkända fjälledare fortbildningstillfällen
9
Att kunna examinera sig till internationell fjälledare (IML) genom UIMLA
9
Försäkring(ar) för våra medlemmar
9
Medlemsförmåner med rabatter och erbjudanden
9
Synliggöra godkända fjälledare och utbildare med tygmärken och hemsida
9
Informera ideella och kommersiella aktörer om våra medlemmars kompetens
9
Värna om fjälledaryrket och vårt arbetsområde genom samverkan med andra organisationer och myndigheter

Styrelse och arbetsgrupper

Markus Nyman

Ordförande

Ulf Bergman

Vice ordförande, kassör

Jonas Magnusson

Sekreterare

Sara Andersson

Ledamot

Andreas Karlsson

Ledamot

Carl-Gustaf Gustavsson

Suppleant

Elin Strannegård

Suppleant

Matt Larsson-Clifford

UIMLA representant

Johan Arnemo

Valberedning, sammankallande

Bob van Ettinger

Revisor

Union of International Mountain Leader Associations

Vad är UIMLA?

UIMLA står för Union of International Mountain Leader Associations eller lite försvenskat: Unionen av internationella fjälledarorganisationer. UIMLAs styrelse och årsmöte är det styrande organet och unionen bildat 1989. Fram tills 2021 var UIMLA baserat i Frankrike men numera från Schweiz. Ett av de viktigaste målen för UIMLA är att representera yrket på internationell nivå samt att fastställa likvärdiga kvalifikationer för alla internationella fjälledare.

UIMLA främjar yrket och stöder samarbetet mellan International Mountain Leaders (IML) från olika länder och andra organisationer som rör sig på samma arena t.ex. IFMGA och UIAA med flera. Ett exempel på detta är den nystartade möjligheten att delta på andra länders fortbildningar via ett centralt system på UIMLAs hemsida. 

UIMLAs certifiering till IML och IFMGAs Bergsguide är de enda internationellt erkända certifieringarna i bergen världen över.

Läs gärna mer på UIMLAs hemsida: https://www.uimla.org

SFLO är aspirantmedlem i UIMLA sedan 2018

Processen till fullvärdigt medlemsskap

För att SFLO ska uppnå fullvärdigt medlemsskap i UIMLA krävs att vi håller utbildning och examination för International Mountain Leaders (IML) under övervakning av UIMLAs representanter.

Utbildning och examination är på minst 40 dagar fördelat över sommar och vinter till skillnad mot Fjälledarnormens 26 dagar (sommar och vinter). Inom SFLO räknar vi med att kunna tillgodose oss utbildningen från Fjälledarnormen för att korta ner utbildningen. 

Processen handleds av en mentor från UIMLA och vi har även ha en examinator från UIMLA på plats. Kvalitétsgranskning av utbildningen köps in från Martin Chester, en brittisk IFMGA bergsguide som även arbetat som som Director of Training på Plas y Brenin och Safety Advisor till Glenmore Lodge, de två utbildningscenter som utbildar IML’s i Storibritannien. 

Sprid gärna till dina kollegor, arbetsgivare och vänner budskapet kring vad UIMLA är och varför det är viktigt med internationell status i framtiden. Det är viktigt att vi gör branschen medveten om detta.

Här kan du läsa mer om SFLOs IML-utbildning

Personuppgifter

Integritetspolicy

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Registerkontroll

Läs mer om hur vi hanterar våra register.