Konstituerande styrelsemöte

av | jun 15, 2022

Från styrelsen…

Den “nya” styrelsen har nu haft sitt första styrelsemöte för verksamhetsåret 22/23.
Här fastslog vi bland annat att…

Till vice ordförande valdes Ulf Bergman.
Till kassör valdes Ulf Bergman med Sara Andersson som support.
Till sekreterare valdes Jonas Magnusson
Till medlemsansvarig valdes Sara Andersson

Ordförande och kassör tecknar firman i förening

 

Fastställande av kallande och ansvariga för arbetsgrupper inom SFLO.
Ansvarig för respektive arbetsgrupp är
IML Markus Nyman
Fortbildning Sara Andersson
Marknadsföring Jonas Magnusson
Stadgar Andreas Karlsson
Hållbarhet Lucian Negrut

Riktlinjer och mål för respektive arbetsgrupp skall formuleras och presenteras vid nästa styrelsemöte.

 

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.