Ditt stöd är viktigt...

…för att vi ska nå våra mål. Vi finns till för dig. Vi vill att du som godkänd fjälledare ska väljas i första hand av såväl gäster som kommersiella och ideella aktörer i fjällen.

Med medlemsavgiften möjliggör du vårt arbete med att nå våra mål.

Föreningen jobbar aktivt med internationalisering, fortbildningar, försäkringsfrågor och vill vara en naturlig remissinstans för framtida regelverk. Som medlem kan du själv registrera dig på hemsidan med namn och kontaktuppgifter så att det blir tydligt att du har rätt kompetens. Ditt stöd är viktigt!

Såhär blir du medlem:

Maila till info@svenskafjalledare.se

  • Förnamn och efternamn.
  • Postadress.
  • Email-adress.
  • Vilken utbildning eller anordnare som du gått hos.
  • Bifoga en kopiaditt intyg.

När vi kontrollerat att det stämmer kommer du få en faktura till din email-adress. När fakturan är betald gäller ditt medlemsskap ett år framåt. 
Du får sedan en ny faktura varje år tills dess att du säger upp medlemsskapet.
Du godkänner även att vi publicerar ditt namn på vår hemsida (vill du inte bli publicerad på hemsidan, så säg det så ordnar vi det såklart). 

Utbildare, företag, stödmedlem och aspirerade fjälledare kontakta info@svenskafjalledare.se

Medlemsavgifter 2019

 

Fjälledare
250 kr för medlemmar för ett års medlemskap.
Medlemsavgiften för 2020 höjs till 295 kr för fjälledare. 

Aspirerande fjälledare (student, under utbildning)
100 kr för aspirerande fjälledare för ett års medlemskap.

 

Skolor, utbildningsanordnare och företag
1500 kr för utbildningsanordnare per år.

 

Stödmedlemmar
500 kr för stödmedlemmar per år.