Ditt stöd är viktigt...

…för att vi ska nå våra mål. Vi finns till för dig. Vi vill att du som godkänd fjälledare ska väljas i första hand av såväl gäster som kommersiella och ideella aktörer i fjällen.

Vi byter medlemssystem från och med den 2018-12-17.
Processen för att bli medlem efter detta förenklas avsevärt. 

Med medlemsavgiften möjliggör du vårt arbete med att nå våra mål.

Föreningen jobbar aktivt med internationalisering, fortbildningar, försäkringsfrågor och vill vara en naturlig remissinstans för framtida regelverk. Som medlem kan du själv registrera dig på hemsidan med namn och kontaktuppgifter så att det blir tydligt att du har rätt kompetens. Ditt stöd är viktigt!

För att bli medlem, fyll i formulär 1 nedan, betala medlemsavgiften och maila oss en kopia på ditt fjälledarintyg för verifikation. Skolor och utbildningssamordnare registrerar sig på formulär 2.

R

Fyll i formuläret nedan

R

Betala in medlemsavgiften

R

Maila en kopia på ditt fjälledarintyg

Medlemsavgifter 2018

Fjälledare
250 kr /medlem för ett års medlemskap.

Aspirerande fjälledare (student, under utbildning)
100kr/medlem för ett års medlemskap.

Skolor och utbildningsanordnare
1500 kr/utbildningsanordnare per år.

Stödmedlemmar
500 kr /stödmedlem per år.
Ange namn och personnummer/organisationsnummer.

Betala in din medlemsavgift till bankgiro 552-7791 (glöm inte att skriva ditt namn och personnummer som referens/OCR).

Utbildare, vänligen ange anordnare och kontaktperson som referens/OCR. För utbildningsanordnare som önskar faktura kontakta oss. 

Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad, samma som 2018. 

1. Fjälledare

2. Utbildare och stödmedlem

Share This