Alla som tidigare har påbörjat men ej avslutat sin valideringsprocess, ta kontakt med info@svenskafjalledare.se oavsett tidigare kommunikation.

Validering till Fjälledare

28 november 2019

Det har tidigare gått att validera sina kunskaper för att få utbildningsstatus till Fjälledare enligt Fjälledarnormen hos Svenska Fjälledarorganisationen.

Valideringsprocessen har utvärderats i ett halvår och reviderats och omarbetats. Det arbetet har lett till att styrelsen beslutat att pausa möjligheten för validering för alla nya ansökningar. En bidragande orsak har varit att vi lämnat tillbaka hanteringen av Fjälledarnormen till Fjällsäkerhetsrådet och önskar tydligare riktlinjer kring hur en validering ska bedrivas på ett hållbart sätt. Detta är i linje med vårt mål att skifta fokus till att skapa större medlemsnytta för de som redan är fullvärdiga medlemmarna. 

Beslutet trädde i kraft på styrelsemöte den 13 november 2019. 

 

Alla som tidigare har påbörjat sin validering kommer att kontaktas och ges möjlighet att komma vidare i processen. Deadline för att bli klar med detta är 2020-12-31 och det är upp till den enskilde att ta ansvar för sin egen valideringssituation i samråd med styrelsen. 

Har du påbörjat din valideringsprocess inom SFLO tidigare men inte blivit kontaktad? Var god skicka ett mail till info@svenskafjalledare.se 

 

Nyansökningar för validering hänvisar vi till de rekommenderade utbildarna och att ta kontakt med Fjällsäkerhetsrådet som är huvudman för Fjälledarnormen. SFLO har inget officiellt uppdrag från Fjällsäkerhetsrådet att bedriva validering eller administrera Fjälledarnormen i nuläget.