UIMLA Medlemskap

av | nov 21, 2022

Fullvärdig medlemsskap i UIMLA

Det är med stor glädje vi kan presentera att SFLO numera är fullvärdiga medlemmar i den internationella paraplyorganisationen UIMLA, Union of International Mountain Leaders Association. Att uppnå detta medför att vi kan sätta en bock i rutan för ett av våra mål med att organisationen grundades 2014 och vi är stolta över att vi lyckats genomföra detta enligt tidsplanen vi presenterade 2018, trots en pandemi.

UIMLA är en organisation som samlar nationella organisationer i en internationell kontext och säkerställer att utbildningen till International Mountain Leader håller en lägsta standard. Det skapar ett stort nätverk och är en kvalitétsstämpel och i vissa länder ett krav då yrket att leda vandringar och aktiviteter ovan trädgräns kan vara reglerat, t.ex. i Frankrike, Schweiz och Italien.

IML-utbildning

I samband med årsmötet höll SFLO en första utbildningsmodul för nästa omgång av International Mountain Leaders (IML). Platsen blev Paklenica National Park med branta dalgångar, närhet till havet och sprakande höstfärger i så gott som 100% ensamhet. 

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.