Internationell Fjälledare

UIMLA – Union of International Mountain Leader Associations

Första utbildningsstart: 19-23 oktober 2020
Mer information och anmälan, skicka ett mail till info@svenskafjalledare.se

VAD ÄR EN INTERNATIONELL FJÄLLEDARE?

En Internationell Fjälledare (International Mountain Leader – IML) är en person som har utbildats och bedömts mot UIMLA’s utmanande krav. Kvalifikationen gör det möjligt för innehavaren att leda grupper i fjällterräng över hela världen där kompetens och utrustning för alpinism inte är nödvändigt. Utbildningsnivån ger inte befogenhet att leda grupper på glaciär, permanent snö eller där den planerade användingen av rep är nödvändig. 

Skillnaden mot Fjälledarnormen är bland annat att det även krävs fortlöpande eller återkommande yrkesutveckling för att bibehålla sin status som en IML. 

Det är en felaktig uppfattning att Fjälledarnormen och IML-utbildningen är samma sak eller att det är en sorts formalia att få sitt IML-certifikat. Det kommer preliminärt krävas ytterligare 14 utbildnings- och examinationsdagar utöver själva Fjälledarnormen Sommar och Vinter. 

SFLO ÄR ASPIRANTMEDLEM I UIMLA SEDAN 2018

HUR BLIR MAN EN iml?

Man blir certifierad till IML (International Mountain Leader) via någon av de fullvärdiga medlemsländerna i UIMLA. Styrelsen i SFLO arbetar aktivt för att uppnå fullvärdigt medlemsskap inom några år. Mer information om hur man blir certifierad kommer när vi uppnått den statusen som organisation, men du kan redan nu sprida ordet bland kollegor och branschvänner. 

Första utbildningsstart

Första utbildningsstart är 19 oktober 2020. 

Medlemmar som har frågor och intresseanmälningar kring detta är välkomna att ta kontakt. Du som ännu inte är medlem kan bli det genom att klicka på knappen nedan. 

VAD ÄR UIMLA?

UIMLA står för Union of International Mountain Leader Associations eller lite försvenskat: Unionen av internationella fjälledarorganisationer.  UIMLAs styrelse och årsmöte är det styrande organet, baserat i Frankrike och bildat 1989. Ett av de viktigaste målen för UIMLA är att representera yrket på internationell nivå samt att fastställa likvärdiga kvalifikationer för alla internationella fjälledare. UIMLA främjar yrket och stöder sammarbetet mellan IMLs från olika länder. 

UIMLAs certifiering till IML och IFMGAs Bergsguide är de enda internationellt erkända certifieringarna i bergen världen över. 

Läs gärna mer på UIMLAs hemsida: https://www.uimla.org 

Hur kan jag bidra till processen?

Sprid gärna till dina kollegor, arbetsgivare och vänner budskapet kring vad UIMLA är och varför det är viktigt med internationell status i framtiden. Det är viktigt att vi gör branschen medveten om detta. 

I övrigt behöver SFLO inte hjälp med arbetet kring vårt medlemsskap i UIMLA i nuläget, men det finns andra funktioner inom föreningen som behöver fyllas. Vi behöver även bli fler medlemmar för att få större tyngd bakom organisationen och medel för att utveckla och marknadsföra certifieringen och status som Fjälledare enligt Fjällsäkerhetsrådet och som Internationell Fjälledare (IML). 


SFLO INFORMERAR

Mer information kommer löpande här, under sidan “aktuellt”, via facebook och nyhetsbrev. 

• Första utbildningsstart till International Mountain Leader i Sverige beräknas påbörjas sommaren 2020.

• Vi fortsätter arbetet med att uppnå fullvärdigt medlemsskap i UIMLA.

• Vi blev nyligen tilldelade aspirant-status i UIMLA.

• Vi presenterade vår organisation och utbildningsplaner för UIMLAs styrelse och årsmöte i Slovakien, November 2018.

• Vi har tagit fram cross chart mot fjälledarnormen och ett första utkast för en grov utbildningsplan som lever upp till UIMLAs standard.

• En grov tidsplan för SFLOs arbete fram mot fullvärdigt medlemsskap har tagits fram och delmål utstakats.

• All dokumentation såsom Fjälledarnormen, SFLOs stadgar med mera har översatts till engelska.

 

Av belastningsskäl hänvisar vi frågor till information under kommande Årsmöte och på våra nyhetskanaler.

Press, myndighetskontakter och övriga organisationers samt våra medlemmars frågor svarar vi på via email info@svenskafjalledare.se