Internationell Fjälledare

Utbildning till UIMLA International Mountain Leader

Mer information och anmälan, skicka ett mail till info@svenskafjalledare.se

Uppdaterat 2024-01-20

VAD ÄR EN INTERNATIONELL FJÄLLEDARE?

En Internationell Fjälledare (International Mountain Leader – IML) är en person som har utbildats och bedömts mot UIMLA’s utmanande krav. Kvalifikationen gör det möjligt för innehavaren att leda grupper i fjällterräng över hela världen där kompetens och utrustning för alpinism inte är nödvändigt. Utbildningsnivån ger inte per automatik befogenhet att leda grupper på glaciär, permanent snö eller där den planerade användningen av rep är nödvändig – i de fallen är det beroende på landets egna lagstiftning. 

I vissa länder är IML utbildningen lagstadgad för att leda grupper och den som inte kan uppvisa sin licens till polisen kan få dryga böter. Utöver detta så ger kortet ofta rabatt på boende i alpländerna. 

Skillnaden mot Fjälledarnormen är bland annat att det även krävs återkommande yrkesutveckling för att bibehålla sin status som en IML. Det finns inte heller någon sorts “IML sommar” eller “IML vinter”, man behöver genomgå både sommar och vinter delen för att få ut sin licens. 

HUR GÅR en tillväga för att bli IML?

En person blir certifierad till IML (International Mountain Leader) via någon av de godkända organisationerna hos UIMLA. Vanligtvis är detta en organisation per land men det finns undantag. SFLO har sedan 2020 möjlighet att bedriva utbildning till IML under överseende från UIMLAs representanter. Utbildning och examination är på minst 40 dagar fördelat över sommar och vinter till skillnad mot Fjälledarnormens 26 dagar (sommar och vinter). 

Inom SFLO räknar vi med att kunna tillgodose oss Fjälledarnormen och den första modulen som är en sommar utbildning består av 5 dagar. Därefter följer två moduler där man examineras på sommar delen och en vinterutbildning. Till sist sker en examination för vinterdelen. Vid godkänd vinterexamination är man per automatik en International Mountain Leader. 

För att upprätthålla sin status som IML behöver man vara medlem i en medlemsorganisation knuten till UIMLA, t.ex. SFLO. 

En preliminär utbildningsstege för att certifieras som International Mountain Leader (IML). Till detta tillkommer egen färdighetsträning mellan varje tillfälle, hemstudier och föreläsningar online. 

kursdatum

Introduction of IML, tredje kullen startar:  6-9 september 2024 (kursen hålls i Jämtlandsfjällen)

Summer Training: 4-9 november 2024, (Kursen hålls i North Wales UK)
Winter Training: 21-24 januari 2025 (Kursen hålls i Bydalen, Jämtland)
Summer Assessment: 28 september-2 oktober 2025 (Kursen hålls i Offerdalsfjällen, Jämtland)
Winter Assessment: 23-26 mars 2026. (Kursen hålls i Norge)

Datum för nästa kurs efter ovanstående startar september 2026. 

Nästa utbildningsstart

Nästa utbildningsstart kommer att vara i september 2024