Internationell Fjälledare

UIMLA – Union of International Mountain Leader Associations

Första utbildningsstart: 19-23 oktober 2020
Sista anmälningsdag: 31 augusti 2020
Mer information och anmälan, skicka ett mail till info@svenskafjalledare.se

Uppdaterat 2020-08-20

VAD ÄR EN INTERNATIONELL FJÄLLEDARE?

En Internationell Fjälledare (International Mountain Leader – IML) är en person som har utbildats och bedömts mot UIMLA’s utmanande krav. Kvalifikationen gör det möjligt för innehavaren att leda grupper i fjällterräng över hela världen där kompetens och utrustning för alpinism inte är nödvändigt. Utbildningsnivån ger inte per automatik befogenhet att leda grupper på glaciär, permanent snö eller där den planerade användingen av rep är nödvändig – i de fallen är det beroende på landets egna lagstiftning. 

I vissa länder är IML utbildningen lagstadgad för att leda grupper och den som inte kan uppvisa sin licens till polisen kan få dryga böter. Utöver detta så ger kortet ofta rabatt på boende i alpländerna. 

Skillnaden mot Fjälledarnormen är bland annat att det även krävs återkommande yrkesutveckling för att bibehålla sin status som en IML. Det finns inte heller någon sorts “IML sommar” eller “IML vinter”, man behöver genomgå både sommar och vinterdelen för att få ut sin licens. 

HUR BLIR MAN EN iml?

Man blir certifierad till IML (International Mountain Leader) via någon av de godkända organisationerna hos UIMLA. Vanligtvis är detta en organisation per land men det finns undantag. SFLO har sedan 2020 möjlighet att bedriva utbildning till IML under överseende från UIMLAs representanter. Utbildning och examination är på minst 40 dagar fördelat över sommar och vinter till skillnad mot Fjälledarnormens 26 dagar (sommar och vinter). 

Inom SFLO räknar vi med att kunna tillgodose oss Fjälledarnormen och den första modulen som är en sommarutbildning består av 5 dagar. Därefter följer två moduler där man examineras på sommardelen och en vinterutbildning. Till sist sker en examination för vinterdelen. Vid godkänd vinterexamination är man per automatik en International Mountain Leader. 

För att upprätthålla sin status som IML behöver man vara medlem i en medlemsorganisation knuten till UIMLA, t.ex. SFLO. 

Preliminär utbildningsstege för att certifieras som International Mountain Leader. 

Vad kostar det?

Den första modulen på 5 dagar kostar 8000 kr inklusive 25% moms (6400 kr ex moms).
De efterkommande modulerna på 4 dagar beräknas preliminärt kosta max 6400 kr inklusive 25% moms (5120 kr ex moms) per modul.
Exakt pris, ort, datum och längd är inte fastställt för modul 2,3 och 4. 

I detta ingår arvode för instruktörer och viss kursmaterial. 

Boende ingår inte men SFLO försöker ordna ett bra erbjudande för tältning eller boende under tak och i vissa fall mat på boendeanläggningen.  Var dock förberedd på att vissa nätter kommer spenderas i tält på fjället och då står du för din egen utrustning. 

r

Totalt pris för alla moduler

Det totala maxpriset för alla 4 moduler beräknas till preliminärt 27.200 kr inkl 25% moms (21.760 kr ex moms) fördelat på i de flesta fall 2-4 år.
Detta är cirka 1000 kr dyrare per modul än motsvarande utbildning i Storbritannien och beror på att de har betydligt större volymer av deltagare.

Allt överskott går tillbaka till medlemmarna.

Preliminära kursdatum

Summer Training: 19-23 oktober 2020, Jämtlandsfjällen. 
Winter Training: 7-11 februari 2021
Summer Training: 27 juni till 2 juli 2021
Summer Assessment: 26 september till 1 oktober 2021
Winter Assessment: april 2022

Första utbildningsstart

Första utbildningsstart är 19 oktober 2020. 

Sista anmälningsdag är 31 augusti 2020. 

Du som ännu inte är medlem kan bli det genom att klicka på knappen nedan.