Vi i styrelsen efterfrågar fler som vill engagera sig inom våra arbetsgrupper, då det säkerligen finns mycket bra idéer och engagemang ute bland er medlemmar.

Om du vill engagera dig i Hållbarhetsgruppen för att hjälpa till med hållbarhetspolicy kontakta: Lucian Negrut som ansvarar för den, Lucian.negrut@protonmail.com

Om du vill engagera dig i Fortbildningsgruppen som ansvarar för att arbeta för att skapa webinarium och workshops kontakta Sara Andersson, saaraan_@hotmail.com.

Om du vill engagera dig inom SFLO’s stadgar eller Fjälledarnormen hör av dig till Ulf Bergman, ulf.bergman@trygghansa.se.