Kvinnliga fjälledare- se hit

Till alla kvinnliga fjälledare, hur upplever ni bemötande från kunder eller omvärlden? En tanke är att skapa någon slags forum eller atmosfär där det finns möjlighet att stötta varandra och prata om erfarenheter från branschen med varandra, vilket kanske lättast som...

Nya medlems rabatter har tillkommit!

Det har tillkommit rabatter för SFLO medlemmar, vilket vi är väldigt tacksamma för! Det är till stor hjälp och uppskattas enormt mycket! C2-20%, kod finns redan under låsta medlemssidan Klättermusen- 50% är på gång till låsta medlemssidan Vi har dessutom fått ett bra...