Uppdatering från styrelsen, november 2019

av | nov 7, 2019

Ett halvår har gått, det här har vi gjort:

Z

På årsmötet omvaldes några ledamöter samt vi fick in några nya i styrelsen.

Z

Vi har avsagt oss allt ansvar gällande hantering och administration gällande fjälledarnormen.

Z

En samverkansprocess har inletts med bland annat SBO, Försvarsmakten, Konsumentverket, Naturvårdsverket med flera. Förhoppningen är att en ny uppdaterad version av fjälledarnormen kommer bli aktuell. Vi hoppas även att man hittar ett långsiktig och hållbart format för hur man kan administrera normen framöver.

Z

Vi har deltagit på tre möten med Fjällsäkerhetsrådet och bidrar till att skapa säkrare fjällvistelser för både besökare och yrkesutövare.

Z

Valideringsprocessen är under utvärdering och vi får säkert anledning att återkomma med mer information. De som tidigare påbörjat sin valideringsprocess kommer att bli kontaktade och ges möjlighet att komma vidare.

Z

Styrelsen har arbetat fram flera olika förmåner för dig som medlem. Bland annat bra pris hos Outdoorexperten och på hyra av utrustning. Fler företag är också på ingång.

Z

En olycksfallsförsäkring är till 99.9% klar och är bara några tryck på tangnenterna bort. Mer info kommer såklart också ut till medlemmar på hemsida och mail inom kort.

Z

SFLO samarbetar med Branschorganisationen för Snöskoterturism för att bidra med vår kunskap kring kompetens inom guidning på vintern.

Z

Vi har lämnat bidrag till en Naturguidesnorm som gick ut på remiss till oss.

Z

SFLO fanns representerade på UTEFEST som gick av stapeln nu i höstas vid Höga Kusten.

Z

Hemsidan får konstanta uppdateringar under sidan “aktuellt” där du även kan se vad som händer för styrelsen och hur många möten vi haft den gångna tiden.

Z

På tal om hemsidan, vi har tagit bort möjligheten att registrera sig själv och kommer inom en framtid att istället publicera medlemmarna manuellt. Vill du som medlem inte synas på hemsidan så skicka gärna ett mail till info@svenskafjalledare.se

Z

Ett internt presentationsmaterial håller på att tas fram med vision, värdegrund, löfte och strategier för framtiden. Ett mycket viktigt verktyg som hjälper till att positionera oss.

Z

Registerkontroll och integritetspolicy har tagits fram.

Z

En jämställdhetspolicy ska snart vara klar och styrelsen önskar en mer jämställd styrelse, jämställd organisation och jämställt yrke. Har du tips på vem som borde sitta med i styrelsen och leda utvecklingen för Svenska Fjälledare? Kontakta Johan Arnemo i valberedningen: johan@summitguides.se

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.