Till alla kvinnliga fjälledare, hur upplever ni bemötande från kunder eller omvärlden? En tanke är att skapa någon slags forum eller atmosfär där det finns möjlighet att stötta varandra och prata om erfarenheter från branschen med varandra, vilket kanske lättast som en början kan ske genom ZOOM eller Teams. Ett långsiktigt mål kan vara att få till en fysisk träff för intresserade.

Finns detta intresse? maila mig (Sara Andersson) på: saaraan_@hotmail.com så skapar jag en maillista och så tar vi det därifrån.