IML Summer Assessment 2021

av | sep 28, 2021

Sommarexamination för IML (UIMLA)

Under senare delen av september har Svenska Fjälledarorganisationen bedrivit sommarexamination för International Mountain Leader programmet. Detta är den tredje av fyra moduler och för de godkända deltagarna väntar nu en vinterexamination. Därtill planerar vi ett slutgiltigt godkännande som fullvärdigt medlemsland i UIMLA hösten 2022 varpå vi kan utfärda IML licenser som är erkända i 27 länder i världen.

Examinationen som sträcker sig över flera dagar, upp till en vecka, kräver att deltagaren känner sig bekväm med hela innehållet i UIMLAs standard då en mängd olika uppgifter kräver både rätt teknik och omdöme.

Är du intresserad av att påbörja din resa till International Mountain Leader? Skicka gärna en intresseanmälan för sommarutbildningen till ordforande@svenskafjalledare.se

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.