Vi inom Fortbildningsgruppen undrar om det finns någon inom organisationen som vill hålla i ett webinarium inom då vi letar efter fler webinarium att genomföra under 2024. Självklart är fokus att försöka få till fysiska träffar också, men medlemsfrågorna genererade ett positivt svar på webinariumen och vi tänker att det åtminstone genererar ett utbyte av diskussion och lärdomar samt är hållbart då det innebär färre resor.

-Gruppdynamik
-Stresshantering/ hur hanterar man svåra situationer i fält
-Hållbarhet-Ekologi-Naturvård

Om ni är intresserade eller vet någon som skulle vara passande maila gärna:
Sara, saaraan_@hotmail.com

Hoppas 2024 börjat bra för er, god fortsättning!