Extra årsmöte 27/9 2021

av | aug 25, 2021

Extra årsmöte 27 september 2021

Styrelsen för SFLO välkomnar alla medlemmar till digitalt extra årsmöte den 27 september 2021 kl 19.00 avseende ändring av formuleringen för medlemsskap. 

19.00-19.15 Walk in, test av videolösning (troligtvis TEAMS)
19.15-19.45 Extra årsmöte

Dagordning extra årsmöte SFLO 2021-09-27

§ 1. Fastställande av röstlängd.

§ 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

§ 3. Fastställande av dagordning för det extra årsmötet.

§ 4. Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet.

§ 5. Val av en justeringsman, tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.

§ 6. Beslut av stadgeändring avseende medlemskap.

§ 6.1. Formulering av föreningens syfte.

§ 6.2. Formulering gällande medlemskap.

§ 7. Övriga frågor.

§ 8. Extra årsmötes avslutande.

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.