Årsmöte och styrelse 19-20

av | jun 3, 2019

Tack till avgående ordförande

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till avgående ordförande Jonatan Axelsson Sandström som agerat ordförande från Andrés bortgång hösten 2017 till vintern 2019. Jonte avtackades med en SFLO-flagga och boken Världens Bästa Cykelvägar då cyklingen ligger honom varmt om hjärtat.

Höjd medlemsavgift från 2020

På årsmötet valde vi att höja medlemsavgiften för 2020 till 295 kr för medlemmar och 1500 kr för samarbetande företag. Mer information om detta kommer i nyhetsbrev och på hemsidan löpande. Det viktiga i det här är att vi får större möjlighet att göra snabba och konkreta saker som hjälper oss som organisation och i förlängningen höjer medlemsnyttan för varje enskild medlem.

Vi har även arbetat fram ett nytt förslag på en medlemsstruktur där företag kan samarbeta med oss och få ökad exponering samt börjat ta fram en enkät för våra medlemmar där ni får större möjlighet att påverka organisationens inriktning.

Styrelse 2019-2020

Markus Nyman – Ordförande
Ulf Bergman – Vice ordförande, Kassör
Simon Nilsson – Sekreterare
Urban Persson – Ledamot
Jonas Magnusson – Ledamot
Urban Axelsson – Suppleant
Carl-Gustaf Gustavsson – Suppleant
Utöver detta får Matthew Larsson-Clifford fortsatt förtroende att driva arbetsgruppen för UIMLA samt Johan Arnemo och Emil Kristiansson valdes att agera valberedning inför nästa årsmöte.

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.