Årsmöte 2020

av | maj 15, 2020

Årsmöte 2020

Styrelsen för SFLO välkomnar alla medlemmar till digitalt årsmöte via Zoom lördagen den 30/5 klockan 13.00

Några av saker som kommer tas upp på årsmötet: 

 • Verksamhetsberättelse. 
 • Ekonomisk presentation. 
 • Årsmöte och val av styrelse, revisor och valberedning. 
 • Budget för nästkommande år. 
 • Reviderad medlemsavgift. 
 • Inkomna motioner. (Skickas till info@svenskafjalledare.se senast 7 dagar innan årsmötet)
 • Code of Conduct för medlemmar i SFLO. 
 • Information om SFLOs ansvar kring Fjälledarnormen och validering. 
 • Information om den nya olycksfallsförsäkringen. 
 • Information om UIMLA och vår utbildning till International Mountain Leader. 
 • Information om nya medlemsförmåner. 
 • Diskussion och information om arbetet i föreningen. Vad är på gång och var bör vi satsa mer på. 

Med mera…

Uppdatering 2020-05-26: Garmin Sverige bjuder in medlemmar i SFLO till ett webinar om deras produktserie Inreach på lördag 30/5 2020 kl 12.00. I samband med presenterar de även ett erbjudande till medlemmar i SFLO. 

 

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.