Intervju med Jonte om IML

Text: Ulf Bergman, Bild: Dominique Olbrechts

Jonatan Axlesson Sandström är medgrundare av företaget Summit Guides som jobbar med all typ av fjällguidning. Jonte deltar även i SFLOs utbildning till International Mountain Leader. Efter genomförd sommar- och vinterutbildning bad vi om några reflektioner kring utbildningen.

Hej Jonte, du har valt att gå IML utbildning med SFLO, varför valde du att gå den utbildningen?
För mig är det viktigt att ha den senaste normen. Jag vill utveckla mig i min guideroll. Dessutom vill jag ha möjligheten att på sikt kunna guida utanför Sveriges gränser.

På vilket sätt har utbildningen levt upp till dina förväntningar?
Mycket bra praktiska övningar. Jag har fått många bra tips som jag har nytta av i guiderollen.

Vad tycker du har varit särskilt bra under IML utbildningen?
Navigationsutbildningen har varit mycket bra. En bra grupp som resulterat i en bra utbildningen genom att gruppens samlande kompetens utnyttjas på ett bra sätt.

På vilket sätt har utbildningen påverkat ditt sätt att jobba som fjällguide idag?
Riskplaneringen är en del som jag utvecklat. Navigationskompetensen gör att jag är tryggare. Samt generellt hur jag hanterar gruppen har förbättrats/förändrats. Idag använder jag mig av förkortningar mm. KISS (Keep It Simple Stupid) som vi fått lära oss.

Vad anser du vara den viktigaste anledningen för andra fjälledare att gå IML utbildningen.
Du kommer att öka din yrkeskompetens. På utbildningen får du chansen att prova olika delar och får tydlig feedback på ditt resultat. Du lär dig tänka nytt/ tänka om och att inte följa i gamla hjulspår. Du får bra med ”ess i rockärmen” att kunna ta fram vid behov som guide.

Vad har du alltid med dig på fjället?
Karta, kompass och mandelmassa. Haha jag har alltid med mig en tub med mandelmassa.

Vilken är din favoritlåt?
Twain-Little dog mind.
(Intervjuarens not: Jonte måste ha glömt ”Färjestad Färjestad” med bla Uffe Sterner)

Svenska Fjälledarorganisationen

SFLO är den enda organisationen för utbildade Fjälledare i Sverige. Vi arbetar aktivt med frågor som rör Fjälledare och fjällsäkerhet. Ett av våra främsta mål är att våra medlemmar ska väljas i första hand av ideella och kommersiella aktörer för aktiviteter till fjälls.